söndag 22 februari 2009

Vård, skola,omsorg - för medborgarnas bästa
Har Ni hört det förut? Javisst, men det är ändå det som förtoendeuppdraget handlar om. Och jag säger förtroendeuppdrag och undviker ordet politiker. Det låter mycket mer som en sorsts enhetlig grupp som gör och som tycker samma sak när det är tvärtom. Ett förtroendeuppdrag utgår från en enskild människa som är medlem i ett politiskt parti som har en samlad värderingsgrund. Men den enskilda människan måste också tänka själv vad de som valt henne skulle vilja göra och det överrensstämmer inte alltid med partiet. Och det är detta som är förtroendeuppdraget.

För mycket prat om konkurrens, ägarskap, offentigt, privat
och för lite prat om den enskilda människans behov och önskningar som närhet, service, tillgänglighet, kvalitet ja hela innehållet i skolan, förskolan, sjukvården och äldreomsorgen. Det är klart att det är viktigt med konkurrens och då bir det debatt om mera privat eftersom vård, skola, omsorg hittills i huvudsak drivits i offentlig regi. Men det är inte allt. Att sätta upp ett mål att det skall vara hälften vardera är en felsyn som lätt leder fel. Det skall vara både och och massor med mellanformer som personalkooperativ, och mer av social ekonomi där t.ex friska gamla kan göra insater för sjuka gamla.
Det är detta vi måste arbeta med mål, innehåll, individinriktad kvalitet.
I fallet Ljung blev det fyrkantigt från början. I den kommande valrörelsen måste det mer handla om mjuka, runda och medborgarnanpassade lösningar där uppdraget som just förtroendevald sätts i centrum. För den som behöver våden spelar det ingen som om den är privat eller offentlig - bara den är bra.

Inga kommentarer: