lördag 14 februari 2009

Terrorbekämpningen leder mot ett totalitärt system
Ja, det är vad som kommer i förlängningen på FRA, Ipred och EU:s datalagringsdirektiv. Det är hårresande förslag i en demokrati och det leder tankarna till någonting annat... Datalagringsdirektivet betyder att medlemsländerna ska tvinga teleoperarörer att spara inrformation från e-post, sms, internetuppkopplingar och telefonsamtal i upp till två år. Vad kan det leda till? Nu kommer norska jurister att dra direktivet inför Europadomstolen om mänskliga rättigheter i Strasbourg. Och vad gör vi i Sverige? Följer det som vi slaviskt följer alla andra EU-dumheter?
Irland har krävt att EG-domstolen skall ogiltigförklara direktivet såsom stridande mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, Men ack, EG-domstolen har avslagit begäran och då är det bara för Sverige att följa direktivet som regeringen också nu gör.Vem skriver lagar i vårt land?

Spårbilar i Upplands - Väsby
Roligare är det då att se på utvecklignen för modern miljövänlig spårteknik som spårbilar. I dag har jag varit i Upplands-Väsby på centerns årsmöte och pratat om och för saken tillsammans med Magnus Hunhammar på IST, Institute for Sustainable transportation. Vad roligt. Där var många frågor om kostnader, kapacitet, risker och finansiering, men grundtonen var mycket positiv ochså från samhällsbyggnadschefen som deltog i årsmötet. En utredning blir nästa steg och det kan vi i KOMPASS hjälpa till med liksom med kontakter med omgivande kommuner som Uppsala, Sigtuna och Sundbyberg. Den 17 mars har vi ett möte i Botkyrka med alla kommuner runt Stockholm som har pågående planer och det börjar bli en hel del nu. På fredag träffar vi infrastrukturminister Åsa Torstensson, Leif Zetterberg och hennes medarbetare på näringsdepartementet . Snart är vi på spåret.

Inga kommentarer: