torsdag 14 april 2011

Paradseger för Borg
Det var ingen match. Det blev en paradseger för Anders Borg mot nye utmanaren Tommy Waidelich. Som jag sa för några veckor sedan när Tommy utnämndes som ekonomisk-politisk talesperson för s tror jag han får svårt, mycket svårt, Det blir inte lättare om man inte har något att framföra annat än ett misslyckat val där någonting nytt till slut skall komma ut, eller "det får vi återkomma till".... Nu är Tommy ny och han måste få mer tid men, men....
Det är katstrofalt om budskapet skall bli "..återkomma till.." ytterligare ett och ett halvt år innan s skatteöversyn är klar. Det håller inte. Det är lika dumt som Mona Sahlins fem arbetsgrupper som höll på flera år men ändå inte avssatte några avtryck.

Centern måste våga styra marknaden
Förtroendevalda skall ställa upp regler för ett hur samhället skall fungera: rättvisa, jämlikhet, solidaritet,goda levnadsvillkor, välfärd, vård. Det är självklart att det behövs regler för samhället. På vissa områden behövs en offentlig sektor, som just styrningen av samhället. På andra områden är marknad och konkurrens ett bra sätt att leverera tjänster och service. Också där behövs styrmedel. En  låt gå marknad leder ofta till  orättvisor och ofärd i stället för välfärd. En "social och miljöstyrd" marknadsekonomi visar några områden som marknaden inte klarar av och som måste styras med beslut fattade av förtroendevalda i demokratisk ordning. Entrepreneurskap och marknad är bra men centern måste också våga tala om när marknaden måste styras.

För övrigt har det blivit mycket utförsåkning i dag i vårsolen. Det känns i bena.....

Inga kommentarer: