torsdag 28 april 2011

Patrik Sjönberg: Varför vänta så länge?
Det är en otroligt tragisk berättelse som Patrik Sjöberg ger oss i sin bok om sexövergreppen under flera år. Han är inte ensam. Också andra berättar om samma övergrepp av tränaren Viljo Nousiainen. Sådana saker är naturligtvis svåra att berätta om. Personerna - pojkar i yngre tonåren - är ju helt beroende av sin tränare. I Patriks fall även styvfar. Idrottsrörelsen måste ställa högre krav på tränare och ledare.

Rätt dömt av HD. Samernas sedvanerätt erkänns.
Hägsta domstolen slår fast underrätternas dom i renbetesmålet. Samernas sedvanerätt erkänns. Varje gång samernas och andra naturfolks rättigheter kommer på tal så vet jag vilken sida jag står på. Jag vet också vad det kommer ifrån. När jag som grabb läste indianböcker tog jag alltid ställning för indianerna och det gör jag fortfarande. Det måste också gå att komma överens med markägarna. Sätt er ner och prata...De flesta svenskar vill ha både livskraftiga jordbruk och samebyar.

Bra reträtt av moderaterna om partibidrag
Bara att gratulera moderaterna till reträtten om partibidrag men det har verkligen tagit tid... Nu väntar vi på ett besked också från socialdemokraterna och LO och en samlad uppgörelse mellan partierna. Någon Lagstiftning vill vi inte ha. Det här är sådant man skakar hand om.

Skål gamlingar...
Äntligen får gamlingar på äldreboenden ta sin snaps eller sitt glas vin utan översittarfasoner. Äntligen är det slut på den obegipliga diskrimineringen av äldre på särskilda boenden. Och det är Kd med Maria Larsson som ser till det. Vi sjunger den numera döda centerprofilen PO Larssons gamla snapsvisa för "hundraåringarna på Gustavsgården", som han uttryckte det: Melodin, I nordliga landet:
För nu är vi gamla
och tänderna skramla
och håret det grånar
och minnet utplånar...
Men ännu vi kan säga skål till varann
Ja, ännu vi kan säga skål till varann.

För övrigt är det precis det jag skall göra under dagen. Köpa en flaska OP , en  flaska citronvodka, lite vin och en punch till Hemmestakörens trafitionella Valborgsfirande hos oss...i år på trolltema med  obligatorisk trollutstyrsel...

Inga kommentarer: