tisdag 12 april 2011

Traditionella förslag om jobb och välfärd  i vårproppen.
Inte direkt oväntade förslag från Alliansen i vårproppen. Ett femte jobbskatteavdrag, halverad restaurangmoms, en sänkt skatt för pensionärer och en gräns för statlig inkomstskatt. Det är de fyra hörnpelarna. Låter nästan som det är centern som styrt hela vårproppen.... Jag är tveksam till nya jobbskatteavdrag. Hade varit bättre med sänkta arbetsgivaravgifter för att underlätta att anställda och skapa fler jobb. Halverad restaurangmoms kan verkligen ge mer jobb till främst invandrare och ungdomar. Pensionärerna måste få sitt. Något annat är politiskt omöjligt.

Använd mer av pengarna i skattekistan
För fortsättningen skulle det vara politiskt förnuftigt om regeringen använde mer av pengarna i skattekistan direkt till välfärden som sjukvården, äldrevården och skolan. Infrastrukturen hör också dit. De satsningar som gjorts på järnvägen räcker inte. Jag förstår fortfarande inte varför inte regeringen vill bli först i världen med en rejäl satsning på modern miljövänlig spårteknik som spårbilar. Inga utsläpp, ingen klimatpåverkan, minskad trängseln och många jobb och exportmöjligheter. Kanske det kommer....KOMPASS-kommunerna trycker på.

För övrigt har vi kört i Lofsdalsbackarna på förmiddagen och på Allaktivitetshuset med Emma, Sara och Hanna på eftermiddagen...hårt program vá.

Inga kommentarer: