tisdag 26 april 2011

Pressmeddelande 2011-04-26
Hans Lindqvist, under 80-talet v ordf i Folkkampanjen mot kärnkraft
Tidigare Eu-parlamentariker
Nu ledamot av Stockholms läns landsting och kommunfullmäktig i Värmdö
Tel 070/5485819

25 år efter Tjernobyl:
Centern måste återta kärnkraftsmotståndet

-Centerpartiet måste återta kärnkraftsmotståndet i Sverige och säga nej till nya reaktorer, säger Hans Lindqvist tidigare Eu-parlamentariker och nu landstingsledamot i Stockholm
- Vi har en skyldighet mot både oss själva och våra barn och barnbarn att stå fast vid den gröna centerideologin där kärnkraftsmotståndet är centralt
-Det var centerpartiet som drev fram kravet på Nej till kärnkraft och det var centerpartiet som då växte i opinionen
I dag är det 25 år sedan kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl. Vi har nu ånyo påmints om kärnkraftens risker genom haveriet i Fukushima. Centerpartiet var det parti som tog upp kärnkraftens risker genom Torbjörn Fälldin i början av 70-talet. Centerpartiet var det drivande partiet i kravet på avveckling av kärnkraften och stod bakom linje 3 i folkomröstningen om kärnkraft 1980.

-Kan verkligen Maud Olofsson och Andreas Carlgren försvara att öppna för att bygga 12 nya kärnkraftverk
-Kan ni försvara detta inför er själva och inför era barn och barnbarn?
-Det är ledsamt att behöva konstatera det men en viktig orsak till vårt katastrofala läge i opinionen är att vi öppnat för ny kärnkraft.
Jag har ett förslag: Föreslå ett 10-årigt moratorium mot beslut om nya kärnkraftverk och fortsätt den aktiva satsningen på alternativen. Då kommer ingen kärnkraft att behövas och de gamla reaktorerna kan avvecklas.
Ett sådant förslag borde kunna accepteras också av oppositionen för att få ett partiöverskridande beslut.

Inga kommentarer: