tisdag 14 juni 2011

Cyklister och bilister mot rött - utred noga
Det är naturligtvis välkommet att underlätta för cyklister att ta sig fram i Stockholm. Att få fler att cykla förbättrar stadsmiljön och minskar bilträngseln. Men undersök noga för- och nackdelar med förslagt. Gå igenom hur man löst frågan i andra cykelstäder som Amsterdam, Köpenhamn och Malmö. Spontant är det bra men risker och följder måste granskas.

För övrigt åker jag nu in till landstinget för den första heldagen ock kvällen med budgetdebatten,där trafiken och trängseln är ett av huvudämnena

Inga kommentarer: