tisdag 21 juni 2011

Grekland och euron i kris
Nu väntar hela Europa och säkert många utanför på parlamentets beslut i Grekland i eftermiddag om stödpaketet. Jag också. Därför blir det lite andra frågor tills vidare...

31 procent dyrare elnät på fem år
skriver Svd Brännpunkt i dag www.svd.se genom den sk Nills Holgerssongruppen. Och om det räckte med det. Bolagen vill höja ytterligare 32 procent tilll 2015.
Nej, nu får det vara slut med elbolagens dribblande med oss energikonsumenter. Avskaffa Energimarknadsinspektionen (EI). Den skulle ju granska elbolagen men har bara följt med vad dom föreslagit. Elnäten är dessutom ett monopol som ingen kan välja bort. Sätt presspå EoN, Vattenfall och Fortum, Nu. Det vore an bra markering av näringsminister Maud Olofsson.

Några centerförslag
1. Avskaffa monopolen på elnäten och bygg upp ett system med valfrihet
2. Kräv en ökad andel rörliga avgifter av elbolagen så att konsumenten bättre kan påverka sin elförbrukning.
3. Ägardirektiv till Vattenfall med krav på avveckling av tyska kol- och kärnkraftverk
4. Rotavdrag för förnybara energilösningar
Detta kan vi göra nu, eller vad är det som hindrar....?

Stärk uppföljning och kontroll av all upphandling i landstinget
Det är skandal att vårbolag kan fuska med falska fakturor och lura skattebetalarna på miljoner. Nu är det Aleris AB och Nacka Närsjukhus Proxima AB som landstinget kräver tillbaka pengar ifrån efter lurendrejerier med falska läkarbesök mm som man debiterat.
Detsamma gäller på kollektivtrafiken. Uppföljning och kontroll måste skärpas. Här finns ett intressant förslag i dag på DN Debatt i dag www.dn.se  av Jan-Eric Nilsson om att skapa en fristående organisation som gör systematiska uppföljningar av all upphandling. Bra idé.

För övrigt kommer Stoffe och Stina hem i kväll och diskuterar lite frågor kring brölloppet i Värmdö kyrka den 14 augusti och den stora festen på Värmdö Golf  på kvällen....roligt.

Inga kommentarer: