torsdag 23 juni 2011

Efterlängtade årgärder från Maud Olofsson för ökad konsumentmakt om elen
Det är verkligen efterlängtade åtgärder som Maud beskriver på DN Debatt www.dn.se  om ökad konsumentmakt för elkunder. Nu ska det bli lättare att påverka sin egen elräkning med timmätning, egenproducerad el och ett delvis uppluckrat nätmonopol och mer av rörliga elpriser. Bra Maud och  mer av samma sak behövs, som t.ex rotavdrag för förnybara energilösningar.
Nästa steg är tydliga ägardirektiv till Vattenfall med krav på avveckling av tyska kol- och kärnkraftsanläggningar och en successiv avveckling av fossil- och kärnenergi för en grönare centeridentitet.

Och det behövs om centern skall vara kvar i riksdagen - endast 3,7 procent i dagens DN/Synovate
Fler tydliga centerinsatser behövs nu för att vi ska stärka de usla opinionssiffrorna och inte åka ur riksdagen. Dagens DN/Synovate är en allvarlig påminnelse om verkligheten. Eskil, Lena och Annie, min favorittrio, får verkligen starta i uppförsbacke, men det blir ett utmärkt lag och vi ska hjälpas åt.

Tre kommunfullmäktigemöten om ansvarsfrihet
I går avslutade kommunfullmäktige den utdragna debatten om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och kso, kommunstyrelsens ordförande.
Kiritk från revisorerna är en allvarlig och viktig sak och skall behandlas därefter. Så här i efterhand kan man nog tycka att det hade varit bättre att behandla ansvarsfrågan för sig och åtgärderna för att stärka måluppfyllelser mm för sig. En ordentlig diskussion har det blivit och enhällig ansvarfrihet för kso Lars Erik-Alversjö.

Nu åker vi till Villa Schabraket på Bohus-Malmön för att fira midsommar, sill, n.....och små grodorna. Glad midsommar.

Inga kommentarer: