onsdag 29 juni 2011

Världens blickar mot Grekland
Från och med i dag och några veckor framåt riktas världens blickar mot Grekland. Ska parlamentet ställa sig bakom åtatramningspaketen fån EU och IMF? Ska det grekiska folket acceptera mycket hårda åtstramningar? Skatte-och momshöjningar på fastigheter, restauranger, energi, sänkta löner, minskade bidrag, kortare semester, och framskjutna pensioner.Sedan ska beslut tas av euroländernas finansministrar och IMF om pengar skall betalas ut. Tala om Överstatlighet Tagit över statlighet är rätta ordet. Men euron måste räddas.....Tack igen svenska folk.

Kd - väre ute än centern
I morgon inleds Kd:s riksting i Umeå. Kd är värre ute än centern i opinionen. Nu kommer manipulerade, odemokratiska krav från Göran Hägglund och hans närmast anhöriga i regeringen för att slippa debatt om hans framtid. Stämma vart annat år i stället för varje år. Det införde vi i centern också väldigt ogenomtänkt och odebatterat för tio å sedan men ska nu gå ifrån. Det ska vara stämma varje år och då ska partiledafrågan prövas.

Tydligare besked skriver tre krisdemokrater på SvD Brännpunkt
www.svd.se . Inga Nja utan ja eller nej från kd och Göran Hägglund är deras budskap. Visst, sticka ut är bra men åt vilket håll. Om detta ger de tre krisdemokraterna inga besked i några frågor.  Vad säger det? Ingenting. Eller, skrik högre Göran. Vad du skriker om spelar ingen roll....

Så är det dags för dagens badsväng, denna gång till Kattesand, ja det är härligt med ortsnamn

Inga kommentarer: