fredag 24 maj 2019

En mycket bra artikel av Fredrick Federley på DN Debatt om att få bort illegala djurtransporter i EU.
Det påminner en hel del om Fredricks krav förra EU-valet om att inte klippa av grusknorrarna. Det gjorde att Centern gick upp sista dagarna flera procent, om man nu ska tro opinionsmätningarna. Han vet och många andra vet att djurfrågor  är viktiga, dels i sak men också något som ger känslor hos folk.
 Det är ofattbart att trots de hårdare regler som införts så är de flesta djurtransporterna i EU fortfarande oacceptabla. Det andra är att kontrollen av reglerna är usel och brotten om de upptäcks kostar väldigt lit e både i pengar och i opinionen för de kommer inte ut.

Fredrick föreslår
1.Inför ett minimibelopp för att bryta mot lagen som orsakar djur lidande och skada
2.Inför EU-krav på antal årliga kontroller av diurtransporter
3.Mer polisiärt samarbete mot illegala transporter.
Utmärkt, säger jag och visst, det kan ge lika mycket upp som grisknorren gjorde 2014 och då är vi uppe i tio procent och det är ungefär där vi kommer och jag gissar rätt som jag brukar göra.....ha. 

Inga kommentarer: