fredag 3 maj 2019

EU-valet närmar sig och jag tyckte Centern i en mätning härom dagen hade lite låga siffror på drygt 7 procent som jag blev lite besviken och förvånad över.
Jag är ju ute runt omkring och pratar med en del och jag skulle vilja ta fram tre saker som jag tycker Centern ska driva på för att inte komma bort i valspurten. Det är ju där vi brukar vara bäst och det måste vi vara i detta val också
1. Vi måste tala om frågan om EU:s framtid. Vi vill ha ett starkt och nära samarbete där medborgarna är med oss. Vi ska samarbeta på genuint gränsöverskridande områden som  handel, miljö, klimat, migration, brottsbekämpning, fred och säkerhet. Jakt-, skogsfrågor och sociala frågor hör till medlemsstaterna. Ett samarbete i Europa utan statsbygge.

2. Vi måste tydligt säga nej till att skapa en gemensam militärmakt, en EU-armé sannolikt med franska kärnvapen. Det m militära samarbetet inom Pesco är ett första steg som diskuterats alldeles för lite.
Nej till en gemensam finansminister, och att vetorätten i skattefrågor och utrikesfrågor ska upphävas.
Jean-Claude Junckers förslag att kommissionens ordförande i framtiden även ska innefatta ordförandeskapet för ländernas stats- och regeringschefer måste avslås. Då har vi ju EU-staten där.

President Macrons förslag (den 5 mars) om en "Konferens för Europa) går i samma centralistiska riktning där en färdplan för statsbygget ska utarbetas.

Stärk det nordiska samarbetet. Tillsammans blir de nordiska länderna med 27 milj invånare och en gemensam välfärdsmodell en stark ekonomi som kan påverka mer både utom och inom EU.

Säg klar Nej till 15 miljarder i ökad avgift för Sverige, När jag hör folk så är det kanske den fråga de flesta reagerar kraftigt på.

Jag funderar på att gå ut i media själv, men avvaktar och ser vilka förslag som kommer ut. Centern ska ha två mandat då krävs mer, både vad vi vill - men också vad vi inte vill.

Inga kommentarer: