måndag 13 maj 2019

Lyssnade på intervjun med Fredrick Federley i P1 i morse under närmast en halvtimme. Slutord: Mycket bra.
Menar med det inte bara godkänd utan icke utan beröm godkänd. Det var många områden som djurrätt, antibiotika, jordbruk,klimat,. Tyckte han svarade mycket initierat på frågorna och vid några tillfällen kändes det nästan som journalisten delvis tog tillbaka sin fråga eller påstående och då har man kommit långt.

Man kan inte fråga om allt, men hade jag varit journalist hade jag frågat om "Vilket EU ser du i framtiden" eller "Vilket EU-samarbete vill du se?". I min första EU-debatt 1995, direkt efter folkomröstningen 1994 var min slogan "Mer samarbete - mindre EU-stat". Det tycker jag fortfarande är en gångbar beskrivning på vilket EU jag vill ha.

 Vi ska och kan samarbeta på fler områden men vi ska inte skapa något statsbygge. Det är ju ingen tvekan om att vi har närmat oss detta under hela tiden från folkomröstningen fram till i dag. Kraven nu från olika håll visar det än tydligare med förslag om en EU-finansminister,en gemensam militärmakt, tom en EU-armé. Förslag finns också från t.ex KD att vetorätten i utrikesfrågor och skattefrågor ska avskaffas. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, som nu avgår föreslår också att  kommissionsordföranden och EU-rådsordföranden ska slås amman och då får vi en president i en EU-stat. Varför tog inte journalisterna upp denna fråga? Den riktigt stora frågan. Varför?

Inga kommentarer: