lördag 26 februari 2011

Äntligen insatser från FN:s säkerhetsråd
Nu ser det ut som FN:s säkerhetsråd i alla fall har kommit så långt att konkreta åtgärder mot Khadaffi börjar diskuteras. Reseförbud är en sådan men alldeles för svagt. Om dödandet fortsätter av både demonstranter och militärer som avrättas för att de vägrat skjuta på civila medborgare då måste också världen reagera med militära insatser.

För övrigt ska jag nu in till riksdagen och besluta om centerns representation i KSL...

Och det har vi nu gjort, checkat av med Stockholmscentern, och beslutat följande:

Nominering av uppdrag i KSL
Styrelsen: Berit Jansson, ersättare
Arbetsmarknadsberedningen: Helen Törnqvist, ordinarie
Samhällsbyggnadsberedningen: Magnus Andersson, ersättare
Sociala Välfärdsberedningen: Tage Gripenstam
Utbildningsberedningen: Christian Ottosson
Luftvårdsförbundet: Johan Magnusson skalla tillfrågas
Valberedningen: Mailis Dahlberg ordinarie, Elisabeth Rydström, ersättare
Bra jobbat av valberedningen Kerstin L och Per L med förarbete av Bengt N och Christian O

Men vi måste göra något åt centerns usla opinionssiffror - 3,6 procent
Det är vad DN/Synovate ger centern i dag, en nedgång med 1.1 procent sedan förra mätningen. Illa, mycket illa. Elpriser, där vi inte riktigt tagit på allvar hur hårt det drabbar folk. Att få en månadsräkning på över 5000 kronor flera månader i rad för att det är kallt... och dåliga svar från centerns ledning som ansvarig för frågorna i regeringen... det stärker man inte opinionssiffrorna på. Men det är bara ytan. Det handlar om den långsiktiga centeridentiteten som måste stärkas. Tillbaka till rötterna...som valanalysgruppen också sagt.

Kd och centern sänker varandra
Då är det inte så smart att de två partier som riskerar att drunkna under riksdagsspärren sänker varandra i ett skattebråk om sänkt skatt för pensionärer....

Inga kommentarer: