tisdag 8 februari 2011

Pangasius: Utfiskningens ansikte
När fisken tar slut i haven odlas den mer och mer. Vi som äter fisk, och där finns jag, blir fler och fler och vi äter mer och mer. Världskonsumtionen är 17 kilo per person och år. www.dn.se Men något har gått snett. Vi håller på att fiska ut haven och då ökar i stället fiskodlingen. Med mat från småfisk, som skulle kunnat växa sig stor, med antibiotika och med övergödning. EU:s fiskepolitik är ett enda stort misslyckande; att fiska ut både egna och andras vatten. Världsnaturfonden får inte svika. Vem skall vi konsumenter då kunna lita på?
Ställ högre krav på märkning och info vid diskarna. Sverige kan gå före.

Eurokrisen splittrar EU
Tyskland och Frankrike med Merkel och Sarkozy har drivit krav på kraftigt ökad överstatlighet i EU för att förhindra nya eurokriser. EU skall besluta om högre pensionsålder, stopp för indexreglerade löner, företagsskatter och budgettak. Nu gick inte övriga EU-länder med på det men enade sig om en skrivning om ökad "ekononomisk politisk samordning i euroområdet". Det betyder att riktningen är klar mot mer överstatlighet i skatte- och finanspolitiken. Sverige måste säga nej. Ta stöd av andra mer "mellanstatliga" samarbetsländer som Österrike, Polen, Danmark och Finland. Säg till så det hörs. Vad tycker centern? Har vi någon åsikt?

För övrigt hade vi gruppstyrelse i går kväll och årsmöte i landstingsgruppen i morgon kväll med sikte på att stärka det utåtriktade arbetet.

Inga kommentarer: