tisdag 22 februari 2011

Khadaffi: Sverige, FN, EU, USA ta i hårdare, kräv avgång och ställ K inför rätta
Militären skjuter för att döda sina egna. Hundratals människoliv har redan gått till spillo. EU:s "utrikesminister" Catherine Ashton är den som uttalat sig tydligaast mot våldet, men alldeles för observerande, inte offensivt med krav på Khadaffis avgång och att han skall ställas inför rätta för folkmord. Carl Bildt är närmast uppgiven och vi skall inte sätta den ena mot den andra...Vad är det för nåt...Det är klart vi ska. Vi ska ta ställning för demonstranterna och mot Khadaffi.

Grön tillväxt stärker ekonomin och ger jobb
FN:s miljöorgan UNEP säger att vi måste sluta subventionera fossila bränslen. Vi måste satsa minst två procent av världens BNP på grön ekonomi som klimatjordbruk, klimat-och energismarta byggnader, hållbarare fiske och mer förnybar energi. Då skulle den hållbara tillväxten bli stor, världsekonomin skulle stärkas och fler få jobb. Inget nytt men vem gör....?

Landstinget: Minska överbeläggningen
I morse diskuterade vi i produktionsutskottet överbeläggningen på landstingets sjukhus. Jag drev på för några förslag som
1. Många äldre borde kunna flyttas över till geriatriken för att bättre utnyttja akutsängarna
2.Tydligare ägardirektiv, styrning och uppföljning för effektivare vård
3.VRI - vårdrelaterade infektioner drabbar 10-14 procent på sjukhusen. I medeltal ligger sådana patienter kvar 4 dagar extra. Det måste ner så att akutplatser används rätt
4. Öka öppettiderna morgon och kväll för för operationer, behandlingar etc så att sjukhusutrustningen används rätt och mycket. Fler får vård snabbare och akutplatser kan nyttjas.
Centern driver på för ett samlat program mot överbeläggningar från Alliansen.

För övrigt skall jag nu vidare till landstingsstyrelsen lite om samma sak...

Inga kommentarer: