tisdag 1 februari 2011

Värmdöcenterns årsmöte: Christer Malmqvist ny ordförande
I går genomförde Värmdöcentern sitt årsmöte. Ordförande för mötet var distriktsordföranden och riksdagsledamoten Kerstin Lundgren som föredömligt ledde förhandlingarna. Till ny ordförande valdes Christer Malmqvist, aktiv företagare och till vice ordförande valdes Annette Olofsson Fors också egen företagare. Övriga styrelseledamöter är Lars Alenfalk, Karin Nordblom och Hans Lindqvist.
Christer Malmqvist, Karin Nordblom och Annette Olofsson Fors valdes till ombud på distriktsstämman i april och Hans Lindqvist valdes till ombud på riksstämman i Åre i September.

Tre motioner antogs till riksstämman
författade av undertecknad. Den första om att låta viss tid förflyta innan medlem får rösträtt för att undvika röstkupper på möten, den andra om att centern på riks skall utse en förste och en andre vice ordförande och ha riksstämmor varje år. Den tredje motionen handlade om att stärka det nordiska samarbetet i riktning mot ett Nordiskt statsförbund. Kerstin Lundgren tackade för förtroendet att leda årsmötet och därefter hölls ett konstituerande styrelsemöte där sammanträdestider, firmateckning mm beslutades.

För övrigt skall jag nu iväg till produktionsutskott i landstinget...
Och nu kommer jag åter i kontakt med datorn efter ett bra beslut om en måltidsutredning i landstinget för en god, tillagad, måltid gärna med ekologisk och närodlad mat på våra sjukhus som jag framförde från centern.

Slåss för ett fritt Internet
När opinioner börjar växa och när världen börjar gunga för makthavare världen runt hotas det fria internet. Nätet "stängs av" när de folkliga opinionerna börjar bli för starka. Kina, Nordkorea, Iran, Vitryssland och nu Egypten. På några minuter försvann Egyptens internettrafik genom Mubaraks makt över operatörerna som helt enkelt stängdes av. Det är en farlig utveckling och den förstärks av EU som drivit på för ipredlagar och datalagringsdirektiv som vi tvingas införa i Sverige. Det är bara vi enskilda som skall ha makten över den fria opinionsbildningen, dvs rätt att tycka och skriva. Det står i vår tryckfrihetsförordning från 1766 och den gäller.

1 kommentar:

Kenneth Ehrnstedt sa...

I de blindas rike är den enögde kung. Gäller även enögda bloggare.