fredag 4 februari 2011

Bra start på Centerns kommundagar
I går startade centerns kommundagar med en diskussion med gruppledare, kommunalråd och kretsordförande om centerns framtid. Nu har vi fått valanalysen nu finns det bara en riktning framåt. Mer av centern vid sidan av regeringen, fler centerförslag utanför våra ministerområden, en starkare medborgardialog och interndemokrati. Nu riktar vi in oss på centerstämman i Åre i september. Det var partisekreteraren Mikael Arthurssons budskap liksom kommunala sektionens ordförande Mari-Louise Wernersson.


EU på kollisionskurs med sig själv
För några veckor sedan lade EU-kommissionen fram ett förslag om ökad ekonomisk samordning i hel EU om budgetregler, företagsbeskattning mm. Häromdagen presenterade Merkel och Sarkozy från Tyskland och Frankrike ett likartat dokument om ekonomisk samordning. Det skulle gälla bara för euro-länderna och är av mer mellanstatligt slag med en handskakning i stället för gemensama EU-regler. Det senare är naturligtvis att föredra men det är ingen tvekan om att EU är på kollissionskurs med sig själv.

Och nu fortsätter kommundagarna med anförande av Maud Olofsson

Maud Olofsson: Inspirerande tal om förnyelse och grön omställning
Ett inspirerande tal från Maud inledde kommundagarna. Valanalysen ger oss nu en spark i baken. Nu handlar det om både Alliansregering och centern, men mera centern. Förnyelse grön omställning och grön ekonomi. Skall vi göra Sverige till ett nytt nybyggarland? frågade Maud retoriskt i riktning mot Sverigedemokraterna. Vi behöver mer arbetskraft utifrån, unga, företagarere och folk i vård och service. Men viktigast, nu ser vi framåt mot Stämman i Åre och valet 2014.

Inga kommentarer: