onsdag 9 februari 2011

Egypten: Oppositionen måste samordna sig
Det går inte att låta diktaturregeringen med vice president Omar Suleiman med Hosni Mubarak i ryggen sätta villkoren för ett maktövertagande. Det är inte diktaturens sak utan oppositionens. Men oppositionen måste organisera sig, samarbeta och ena sig. Hela Mubaraks taktik går ut på att splittra oppositionen. Ungdomsgrupperna som demonstrerat är nu på väg att organisera sig och gott så men nästa steg är samarbete.

Lagstifta inte bort tryckfrihetsförordningen från 1766
Det är bara dumt att tro att det skulle bli bättre med en "teknikoberoende" yttrandefrihetslagstiftning. Sverige har kanske världens äldsta tryckfrihetsförordning kompletterad med en modernare yttrandefrihetslag. Att börja ändra och göra om är både dumt och onödigt. Det kan också släppa in EU som talar om vad vi bör och inte bör göra. Det är svårare för EU att tala om att vi skall ändra något från 1766...

Arbeta längre - höj pensionsåldern
Frågan skall nu utredas av Alliansen och socialdemokraterna. Utmärkt men rätt självklart. Lever vi längre ska vi också jobba längre. Inriktningen måste vara att folk ska få arbeta så mycket och så litet som man vill över livscykeln. Mycket när man just börjat. Mindre när man får barn, mer i medelåldern och sedan så länge man vill. Riktlinjer ja, men så lite regleringar som möjligt.

För övrigt blir det inre tjänst i dag med läsning av handlingar till landstingsstyrelsen och med årsmöte i landstingsgruppen i kväll.

Inga kommentarer: