lördag 5 februari 2011

Centerns kommundagar: En positiv avstamp för förnyelse
Rubriken låter som jag har köpt hela partiets marknadsföring inför kommundagarna... Men det var mycket mer positiva och framåtsyftande kommundagar än vad t.ex Expresssen och en del andra media förmedlar. Media är evigt ytliga och vill bara prata om partiledaren. Fokus skall vara på ett nytt avstamp, att stärka rötterna, den gröna centeridentiteten, mindre Allians, mera center, breddad politik, mer välfärd, varmare attityd, c-ordförande och två viceordförande, lyfta fram lokala och regionala företrädare, lägga en extrastämma 2012 och årliga stämmor därefter.
Det är klart att partiledaren diskuterades och att extrastämman kan bli ett tillfälle där förändringar sker. Med Eskil och Annie i partiledningen, ministrar som pratar mer center än Allians och synliga lokala och regionala ledare kan det bli riktigt bra...

För tror jag de flesta på kommundagarna tyckte att den ganska beska men sanna valanalysen nu snabbt går över mot framtiden...

Inga kommentarer: