måndag 10 oktober 2011

Eurokrisen leder till ökad överstatlighet
En tydlig slutsats av eurokrisen är att alla förslag till lösningar går mot ökad överstatlighet. Frankrike vill att EU:s räddningsfond EFSF ska ge garantier åt bankerna i medlemsländerna, inte bankernas ägare och de nationella regeringarna. EU-kommissionens ordförande Barrosso driver på hårt för mer EU-makt genom en ekonomisk regering och eurobligationer, där fortsatt misskötsel som i Grekland ska betalas av alla EU/EMU medlemmar. Frankrike och Tyskland är överens om att den nyligen antagna grundlagen, Lissabonfördraget, måste ändras där ökad ekonomisk makt ska ges till EU över finanspolitiken.

Den havererade euron
driver på EU i riktning mot ökad överstatlighet och EU-makt. Tragiskt, men tryggt att Sverige står utanför.

Nationella Afasidagen - en lyckad konferens
Det var verkligen en lyckad konferens som Afasiförbundet i Sverige och Afasiföreningen i Stockholms län arrangerade i dag i Stockholm. Ordföranden i socialutskottet i riksdagen Kenneth Johansson ( c ) informerade om regeringens satsning på den nya patientlagen. Tillgänglighet, bemötande, tilltro, kommunikation, självbestämmande och kvalitetsutvärdering är några av nyckelorden. SLutsatsen på konferensen. Afasipatienter behöver, tid, tid, tid...att tänka på när ersättningssystemen till vårdgivarna beslutas.

Thomas Tranströmers
nobelpris och hans afasi citerades flitigt av de medverkande. Han har svårt att tala men han kan verkligen skriva. Då passar detta uttryck:
Att inte kunna tala är inte detsamma som att inte ha något att säga....

För övrigt börjar jag bli grundligt trött på Cirkus Juholt. Tror att dagens besked om förundersökning blir mycket svårt att överleva...

Inga kommentarer: