fredag 14 oktober 2011

Juholt: Hur länge?
Det är nog den fråga fler än jag ställer. Hur länge kan detta hålla på? Lyssnade just på ekot 12.30 och från mötet med soc.dem verkställande utskott. Juholt säger att han vill vara kvar och nu tror jag det lutar åt att det blir så och att (s) kommer att försvara sin partiledare. Det är ett vågspel men det är det också att uttala misstroende eller indirekt antyta att han själv bör avgå. Illa är det för partiväsendet, demokratin och allmänhetens förtroende för sina folkvalda företrädare.

EUrokrisen på Nej till EU seminarium - låt inte folket betala
Det var huvudbudskapet från de 40-talet deltagarna när jag och Martin Klepke från LO inledde på Nej till EU:s seminarium (NEU) om eurokrisenABF i går. NEU är naturlgtvis inte vad vi var under folkomröstningarna om EU och EMU. Många aktivister har ändå hållit ut. Låt bankerna, som av ren girighet lånat ut för mycket, och företagens ägare, som har för stora avkastningskrav betala. Ställ krav på bankerna och storföretagen, t.ex i form av aktier som säkerhet om bankerna får statligt stöd. Se på den amerikanska Wall Street rörelsen...som snabbt kan sprida sig till Europa och Sverige.

För övrig har jag inre tjänst i dag med fastighetstaxering, räkningar, enkäter och kf-förberedelser.

Inga kommentarer: