fredag 21 oktober 2011

Khdaffi död:Jag har räknat dagarna
Det är egentligen obegripligt hur Khadaffi kunna hålla sig undan så länge sedan Libyenvåren "i våras". Nu är han död i en eldstrid som det ser ut. Det nationella övergångsrådets rebeller har dödad honom men oklart riktigt hur det gick till. Hade det varit bättre att ta honom levande och ställa honom inför rätta. ja, det hade det.

Det hade visat
världssamfundets samlade avsky för en sådan diktator och skrämt andra. Det hade varit ett mer rättvisande straff att långsamt tyna bort i Internationella domstolen i Haag med anklagelserna och påminnelserna om morden och övergreppen i örat. Nu blev det inte så. Nu är det Libyens framtid det handlar om. Att bygga demokrati och samarbete.

Eurokrisen: Det är alltid vanliga människor som får betala
Vilken "lösningen" än blir på euro-, finans- och skuldkrisen kommer det alltid till slut att bli de vanliga människorna som får betala. En grekisk nedskrivning, ett grekiskt utträde ur euron, en grekisk konkurs, Italien, Spanien, Portugal förljer efter...Stater och banker som förorsakat krisen kommer att hålla varandra under armarna och vanliga människor blir arbetslösa, får sänkta löner, pensioner och försämrade liv.
Hårdare och striktare statlig kontroll av statsskuld, budgetunderskott och finansmarknader. Och omedelbara ingripanden vid överträdelser är lösningen.

För övrigt åker jag nu in till styrelsemöte med KOMPASS. Spårbilen kommer.

Inga kommentarer: