måndag 24 oktober 2011

Nej, inga fler överstatliga EU-fördrag
Nu sker precis det jag varnat för. När euron havererar, vilket inte kan vara någon överraskning eftersom euron inte är något optimalt valutaområde, kommer kravet på ökad överstatlighet. Nu vill EU ha en finansminister, en ekonomisk regering och översyn av fördraget mot mer överstatlighet. Det är bra att Storbritannen, Ungern, Tjeckien, Sverige  med flera länder sagt ifrån direkt. Nej, ingen, åttaårsvandring som sist för att skriva om Lissabonfördraget. Nej, inte ökad överstatlighet där också finanspolitiken styrs från EU.

Och det är inte skattebetalarna
som ska stå för politiska misstag och havererade banker. Om befolkningarna hade fått rösta om euron hade den aldrig gått igenom. Det är inte folket som ska betala detta haveri.

Moderaterna förnyar sig också i utrikespolitiken
Det är inte bara nya moderater i inrikespolitiken, det gäller också utrikespolitiken och det nya program om antogs på m-stämman. Modereternas tidigare ljumma inställning till FN har nu ändrats radikalt med förslag på ett starkare FN med fler nya länder i säkerhetsrådet och minskade möjligheter till veto.
Förvånad dock över förslagen från ombuden om att avskaffa Nordiska Rådet. Nu blev det dock nej till sådana dumheter på stämman. Tvärtom Det nordiska samarbetet ska förstärkas.

För övrigt ska jag nu läsa handlingarna till produktionsutskottet, landstingsstyrelsen och forsknings- och utvecklingsberedningen...

Inga kommentarer: