tisdag 13 december 2011

Cameron kan spräcka EU
Camerons nej till den nya europakten kan spräcka EU. Hans besked att EU:s institutioner, EU-kommissionen och EU-domstolen inte får användas för att fullfölja europakten är juridiskt sett helt korrekt. EU:s institutioner får bara användas för beslut som fattats av EU. EUropakten är ett mellanstatligt beslut och inget EU-beslut. Alla medlemsländer måste säga ja för att EU-fördraget ska kunna ändras. Juridiskt rätt av Cameron och Storbritannien men politiskt riksfyllt för EU-samarbetet eller rätt om man vill spräcka det....

Det finns juridiska lösningar som också klarar poltiken
En sådan väg är att europakten och överenskommelsen om denna omvandlas till ett sk "fördjupat samarbete" mellan flera, men inte nödvändigtvis alla 27 medlemsländer, dvs trots att Storbritannien är emot.

Men Cameron har interna regeringsproblem hur han än gör
Camarons nej stärker den aktiva nej-sidan i tories, men skapar stora problem för regeringssamarbetet med liberalerna och deras ledare Nick Clegg. Liberalerna, som ingår i den grupp där centern är med i EU-parlamentet, ELDR, är ett av de mest EU-positiva partierna i Europa. "Dåligt för Europa" sa Clegg om Camerons beslut. Vad spricker först? Regeringen i Storbritannien eller EU....?

Slussen ja med 51-48
Alliansens slussenförslag gick igenom med 51-48. Visst, det är 20 års utredande, men det är aldrig bra att ta så långtgående beslut med så liten marginal. En folkomröstning kunde ha hållits, men det skulle ha skett för länge sedan.

För övrigt hade vi en väldigt trevlig Julfest med Värmdöcentern på Hotell Blå Blom i går i Gustavsbergs hamn.

Inga kommentarer: