måndag 12 december 2011

Durban facit: För  lite - för sent - men bättre än ingenting
Ja, ungefär så blir facit från Durban. Lena Ek ska ha en eloge för engagerat arbete och att hon stannade på övertid när många andra ministrar åkte hem. Kyotoprotokollet förlängs till 2017 och fler länder ansluter. Gröna fonden på 100 mdr dollar blir verklighet senast 2020, men inget om var pengarna ska komma ifrån. Färdplanen blir verklighet senast 2020 där USA, Kina, Indien, Brasilien och alla världens länder ska ingå. Men inget om utsläppsnivåer. Ramar men inget innehåll.
Frågorna skjuts framåt 2017, 2020, men en grund finns för en global uppgörelse. I förhållande till hur det lät dagen innan är det i alla fall ingen katastrof...

Folkomrösta i länet om Slussen
I kväll fattar stadshuset beslut om Slussen. Det har varit en lång process. Det har varit arkitekttävlingar. Det har varit demokratiskt, men det är ändå många som inte vet hur förslaget ser ut. Ännu färre vet hur de många alternativa förslagen ser ut, Kulturslussen, Knutpunkt Slussen m fl. Presentera förslagen enkelt så det går att jämföra, sänd ut till alla medborgare i Stockholms län, låt debattera frågan ordentligt och folkomrösta om saken.

För övrigt ska jag nu förbereda lite ärenden till kf på onsdag

Inga kommentarer: