måndag 5 december 2011

Ryssland: Varför så tyst från världssamfundet
Visst, varje land har har rätt att styra över sig själv. Ryssland också. Kina med. Men om vi eftersträvar öppenhet och demokrati är det då fel att kritisera länder som inte lever upp till dessa krav. Nej, naturligtvis inte. Och det gör uppenbarligen inte Ryssland att döma av de rapporter som kommer  från vanliga medborgare i det ryska valet. 48,5 procent till Putin och Enade Ryssland samtidigt som rapporter om fusk strömmade in, men fusksiter nedsläcktes och kritiska medier stoppas. Enade Ryssland hade inte fått mer än 30 procent utan fusk, hördes en röst säga. Har FN sagt något? Sverige?

Klimatmötet i Durban - Förläng Kyotoprotokollet - Backa upp miljöinsatser
Viktigast är att Kyotoprotokollet inte skrotas utan förlängs. De länder som USA och Kina som inte vill skriva på får sluta egna uppgörelser. Världen får backa upp bra insatser som görs av miljoner människor.
Naturskyddsföreningen i Sverige med Svante Axelsson. Satsa på grön infrastruktur som stimulerar både tillväxten och miljön. "Man ska aldrig missa en bra kris - den rymmer en möjlighet till förändring", skriver han i dag i SNF:s bilaga i DN.

Och så hyllar vi Huang Ming
kiesisk  miljökämpe, entreprenör och miljövisionär som får det alternativa Noberlpriset Right Livelihood Award i Stockholm. Miljöindustrin är framtiden, men måste släppa beroendet av staten och ge sig ut på marknaden. Vackert.

För övrigt var Sonja och jag på en fantastisk Julkonsert i Värmdö kyrka i går. Bara att se och höra alla barnen sjunga...

Inga kommentarer: