lördag 10 december 2011

Olyckan euron i Bryssel
Syftet med euron är naturligtvis gott. Tanken har varit att  knyta Europas länder ännu närmare varandra i syfte att stärka samarbetet och minska konfliktrisker mellan länder. Nu har EU delats i uppgörelsen på toppmötet i Bryssel i går och det är eurons fel. Sammanhållning eller på engelska "cohition", är det ord som nämns mest i alla dokument om EU-samarbetet. Den har nu har rasat ihop. Många talar om sammanbrott och EU-kris. Jag ser det inte så. Visst är det euron som orsakat krisen. Man behöver inte vara ekonom för att förstå skillnaderna i synen på pengar mellan Tyskland och Grekland....

Men det är ingen katastrof att EUroländerna får ett eget mellanstatligt avtal
för hur stabiliteten i ländernas ekonomier ska kunna garanteras. Det är tvärtom bra - och nödvändigt för att undvika nya kriser. Sverige ska solidariskt hjälpa andra länder ekonomiskt genom IMF, men det är också logiskt att vi inte är med i Europakten, eftersom svenska folket har sagt nej till euron i en folkomröstning och 88,7 procent sa nej till euromedlemskap i den senaste opinionsmätningen. Låt nu tiden visa vad det oklara EU-beslutet betyder och följ utvecklingen.

Olyckan klimatet i Durban
Här är den andra stora frågan i veckan. Mänsklighetens gemensamma problem. Jordens problem för överlevnad. Det är större än euron. Mycket större. Men de lösningar som kan skönjas är "för lite och för sent", som Östros brukar säga om det mesta. Här passar det dock och det är detta som gör det så allvarligt.
En förlängning av Kyoto-protokollet ser ut att komma där EU driver på. Det är bra, men handlar bara om länder som släpper ut 16 procent...Ett sidoavtal eller en Färdplan för alla världens länder är på väg men först till 2015 som ska träda i kraft 2020..... Inget om innehållet, inget om nivåerna, inget om det fortsatta arbetet...bara om tiden....för sent, för sent....

För övrigt har Sonja och jag sprungit till Sjöängen, hämtat ved, täckt över sommarmöblerna, bytt däck och förberett för vintern som fortfarande är alldeles grön utanför fönstret....

Inga kommentarer: