onsdag 28 december 2011

Etiopien ett rättsligt haveri
Etiopien är ingen rättsstat. Etiopiens domstolar styrs inte av juridik utan av diktatur och politik. Det är ett haveri för rätten till en objektiv bedömning. Min syn på frågan är följande: Inget överklagande och ingen begäran om nåd. Det senare betyder ju bara att man accepterar att man är skyldig. Schibbye och Persson har inte begått något brott. Mitt förslag: Be om förlåtelse för inresan i Ogaden. Det är detta diktatorn vill höra. Inga hårda motåtgärder som att dra in bistånd. Det triggar bara diktatorn att visa sin makt. Förlåtelsen ska följas av intensiv diplomati via UD, EU och FN. Pröva det först..innan...

Nämndemän behövs i svenska domstolar
Talet om de politiska, outbildade och sovande nämndemänn återkommer regelbundet från media. Visst de är valde av de svenska partierna som representerar folket i Sverige. Det är bra. De är outbildade. Nja. De är inte jurister och de ska de inte vara. De ska vara just representanter för folkstyret. Och det är bra att det finns en balans till juridiken. Det vet jag som själv har arbetat i svenska domstolar i två och ett halvt år som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt. Ett bredare folkligt system med juryrepresentanter kan vi fundera på. Men avskaffa inte nämndemännen innan vi har något annat bättre.

För övrigt har vi just varit och handlat på ICA Lofsdalen...

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är ju naivt att tro att de bägge herrarna inte hade sympatier för gerillan så det skall sitta där de sitter eftersom de är skyldiga till kontakt med terrorister.

Hemmestahasses blog sa...

Det är väl inget brott att som journalist har kontaktat regimmotståndare - eller terrorister som du beskriver det. Precis som det inte är något brott att de kontaktat regeringsföreträdare, eller representanter för diktaturen.