tisdag 6 december 2011

Tyskland och Frankrike sjösätter EU:s finansunion
Tyskland tar nya steg mot det nya Stortyskland med Frankrike i släptåg. Sarkozy har fått backa på den franska suveräniteten för Tysklands krav på överhöghet och överstatlighet om euro-ekonomin. EU.kommissionen ska granska euro-ländernas budgetar och  EU-domstolen ska kunna döma ut miljardböter om man missköter sig. Det borde Tyskland och Frankrike fått betala redan för 10 år sedan när ingen av länderna följde stabilitetspaktens krav och därmed orsakade att också Grekland och Italien gjorde på samma sätt.

EU-fördraget ska ändras
och det ska ske med blixtens hastighet till mars nästa år. Om inte alla 27 medlemsländerna ställer sig bakom förslagen så ska euroländerna gå fram själva. Demokrati? Ett EU i flera hastigheter, som jag i
grunden tycker är bra. Men vilka signaler ger det att ändra EU-fördraget så snabbt. De länder som Irland, som har krav på folkomröstningar vid suveränitetsöverlåtelse blir överkörda. Demokrati?

Bra förslag från stadshuset med färre bilar och mer cykel och kollektivtrafik
Det är ett djärvt och bra förslag från stadshuset att begränsa bilarna i innerstaden för mer cykel, gående och kollektivtrafik. Men var är lånebilarna drivna med el och var är spårbilarna? Bara två frågor.

För övrigt ska jag nu in till landstingsmöte och besluta om ett långtgående Miljöprogram som centern drivit fram

Inga kommentarer: