onsdag 7 mars 2012

Öppet brev till Centerpartiets riksdagsledamöter

 På Centerpartiets stämma i Åre i september 2011 tog Centerpartiet ställning för minskat regelkrångel och för en förutsättningslös utredning av den nya sjöfyllerilagen och dess effekter.

 Sedan juli 2010 är 0,2 promille den övre gränsen för hur mycket alkohol en person som framför en båt som är över 10 meter eller kan framföras i över 15 knop får ha i blodet. Detta innebär att det är i princip omöjligt att ta ett glas vin till maten och sedan fortsätta sin färd i den vackra natur som är de svenska sjöarna och skärgårdarna. Det innebär också att den person som behöver flytta sin förtöjda båt vid exempelvis kraftig vind inte får ha druckit två öl till middagen i hamnen.

 Trots att det redan tidigare var förbjudet att vara berusad på sjön, och trots att forskningen visat att alkoholnivåer i det intervall som nu kriminaliserats inte ger upphov till några säkerhetsproblem, infördes en ny lag som lade ytterligare regelbördor på båtfolk och skärgårdsbor och som ytterligare försvårar för näringsidkare i små skärgårdssamhällen.

 Lagen infördes utan någon att någon bedömning av dess konsekvenser kunde presenteras. För ett parti som sätter människans frihet främst och kämpar mot onödiga lagar är detta inte acceptabelt. Därför beslutade stämman att Centerpartiet ska verka för att lagen ska utredas.

 Ett antal riksdagsledamöter har lämnat in motioner som är helt i linje med Centerpartiets stämmobeslut, bland andra:

Johnny Munkhammar och Eliza Roszkowska Öberg 2011/12:C256

Lars Beckman 2011/12:C301

Isabella Jernbeck 2011/12:C380

Jan Ericsson 2011/12:C267


Vi vill härmed uppmana alla centerpartistiska riksdagsledamöter att i enlighet med stämmobeslutet i Åre 2011 rösta för motionerna i fråga och verka för att lagen utvärderas.

 Det är centralt att Centerpartiets även fortsättningen ska uppfattas som ett parti som kämpar för människors frihet och säkerhet samt mot regelkrångel och onödiga inskränkningar i människors liv.


Gustav Andersson (C)

Miljö- och skärgårdslandstingsråd och gruppledare Centerpartiet i Stockholms läns landsting

 Olof Börjesson (C)

Gruppledare Centerpartiet i Sotenäs kommun

 Mailis Dahlberg (C)

Gruppledare Centerpartiet i Vaxholm kommun, vice ordförande i kommunstyrelsen i Waxholm kommun.

 Hans Lindqvist (C)

Gruppledare Centerpartiet i Värmdö kommun

Inga kommentarer: