söndag 25 mars 2012

Så glädjer jag mig åt att Värmdöcenterns motion om livsbalans gick igenom på länets årssstämma
Det var en framgång att vår motion från Värmdöcentern om livsbalans som ett idétema för centern gick igenom på årsstämman med Stockholms läns centerdistrikt på lördagen. Vi ska aktivt arbeta för allas möjligheter att arbeta mycket, mindre, lite och mittemellan under olika skeden av livet.

Centerpartiet ska stärka valfriheten för den enskilde
att under olika livsperioder arbeta mer eller mindre utifrån egna behov och sammanhang. Lagstiftning och regler ska utformas så att detta blir möjligt och centerpartiet ska ta fram ett program om livsbalans. Motionen ska också sändas till riksstämman och partiprogramgruppen. Vackert.

Sverige främst i avregleringar och liberalisering
Detta enligt ett index som Wall Street Journal tagit fram. Det är roligt med pris men inte alltid lyckade avregleringar.  Tele, skolor och arbetstider är bra exempel. Järnvägen och energin är sämre eller uselt.. Allt handlar om uppföljning och kontroll och för det krävs regleringar....
Livsbalans för den enskilda människan är viktigare än vem som sköter vad

Har vi en ny avreglering och privatisering på gång med Värmdö bostäder liksom Ekerö?
Det går att läsa både raderna och mellan raderna att Alliansen planerar något i den vägen. Är det verkligen rätt och bra. Ekerö kommun folkomröstar om samma fråga i dag. Det finns risk att kommunen förlorar kontrollen över bostadsförsörjningen och det blir svårare att bygga hyresrätter. Det är bra med minskad kommunskuld men till vilket pris....?

För övrigt var det verkligen en bra och trevlig stämma i andrakammarsalen i riksdagen i går med länet. Vi fick igenom vår motion från Värmdöcentern om livsbalans och väckte också frågan om nej till broavgiftger på Skurubron.

Inga kommentarer: