lördag 17 mars 2012

Moderaterna laddar om - ännu så länge utan skott
Ja, så kan man med en twittermening beskriva dagsläget i politiken och moderaternas Sverigedagar eller kommundagar i Örbro. Det är alldeles tydligt att Schlingman och Arkelsten tagit till sig budskapet om att M måste tänka nytt, men det är också tydligt att man vill säga det högt först innan man presenterar förslag Det är en del av taktiken. Moderaterna  är i vänteläge eller har håltimma som  Dn skriver www.dn.se/ledare.

Reinfeldt säger nej till  Folkpartiets och Centerns förslag om sänkta ingångslöner
för ungdomar kopplat till praktik. Ok, men då måste man komma med något bättre. Beskattningen på låga löner, kostnader för arbetsgivare att anställa och matchning med lärlingsutbildning och jobb, säger Reinfeldt utan preciseringar. Man vill öka intresset för att sedan drämma till. Schlingmanism heter det.

Sofia tar hand om miljön och Filippa om hälsa och sjukvård
Moderaterna har tillsatt fem arbetsgrupper för de nya nya moderaterna. Sofia Arkelsten skall ta hand om miljön och skatteväxling ser ut att bli huvudämnet för att möta Miljöpartiet. Filippa skriver i media om hälsa och välbefinnande i vardagen. Det är nära mitt tema om livsbalans men man missar hela poängen om arbetslivet. Hur mycket man ska och vill jobba under olika tider av livet. Jobben, jobbe, jobben är bra men vi ska leva också. Här har centern sin chans. Livsbalans heter det. Livsbalans...

För övrigt blir har jag just kommit hem från skogen efter lite terränglöpning, sågning och ved.

Inga kommentarer: