torsdag 15 mars 2012

Pressen på försvarsminister Sten Tolgfors ökar - fristående utredare bra förslag?
Nu ökar pressen på försvarsminister Sten Tolgfors och regeringen efter nya avslöjanden från FOI. Det kommer att bli en riktig följetong som definitivt inte är bra för regeringen. Skulle s också ge sig in i debatten  så kan kritiken bli svår och frågan utdragen. Det kan dörför vara ett bra förslag att låta en fristående utredare eller möjligen en fristående utredning i samförstånd med oppositionen belysa frågan. Det bör inte vara omöjligt att få med s på detta och det är också bättre att någon helt fristående utreder saken. KU-granskningen sker ändå.

Bra Alliansensuppgörelse med T-bana till Nackas där... 
Det är bra med fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken. T-banan är här en stark stomme. Vi behöver minska trängsel och köer, minska bilismen och bygga fler bostäder med bra kollektivtrafik i närheten.
Bra också att  T-banan utgår från T-centralen och inte Slussen. Det minskar bytena då fler kommer direkt in till Stockholms centrum.

...Värmdös intressen måste bevakas
Tycker att det ser bra ut också där. Nackautbyggnaden går från T-centralen och det frigör plats för Värmdöbussarna som också fortsättningsvis ska gå direkt till Slussen och det minskar trängseln för bilister. Det är just detta som måste bevakas. Att det inte blir så att bussarna bara går till den nya T-banestationen i Nacka Forum med flera byten för oss Värmdöbor. Det är därför bra att Värmdö ingår i den styrgrupp som ska ta följa den förstudie som ska tas fram, liksom att även oppositionen ingår där.

För övrigt ska vi inte ha några broavgiftger på Skurubron

Inga kommentarer: