tisdag 20 mars 2012

28 mdr till fordonsindustrin - en bråkdel har använts
Det är det tragiska beskedet av regeringens beslut 2008. Lånegarantier och undsättningslån har legat outnyttjade och stora delar av pengarna har nu betalats tillbaka till statskassan. Här får vi ta på oss att ha varit ouppmärksamma från KOMPASS som driver frågor om light rail och podcars. Självfallet kunde flera kommuner ha sökt pengar och vi kunde definitivt varit med  och ansökt om pengar till en pilotbana. Kraven på återbetalning har varit höga men det borde ändå ha varit möjligt att använda mer av pengarna.

Landsting i dag med ny överenskommelse med KI om vård av folksjukdomar
Som ledamot av landstingets Forsknings- och utvecklingsutskott är det roligt att nu kunna se ett resultat med dagens överenskommelse mellan landstinget och Karolinska Institutet. Det handlar om ökat samarbete för bättre vård av folksjukdomar som hjärt- och kärl, cancer, diabetes och reumatism. Det är den kliniska forskningen som snabbare ska översättas i vård och behandlingsmetoder. Se www.dn.se/debatt

Nedan är min fråga till kommunstyrelsens ordförande om följderna för Värmdö av beslutet om utbyggnad av T-bana till Nacka. Det är en riktig satsning men konsekvenserna måste ordentligt belysas för oss som bara har en infart till Stockholm.


Fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö ang bevakning av effekterna för Värmdö av T-bana till Nacka
I veckan som gick har Alliansmajoriteten i Landstinget enats om att bygga en T-bana till Nacka. Oppositionen är också positiv och allt talar för att förslaget blir verklighet. Det kommer att ta 10-15 år innan någon T-bana finns. Processen kommer att inledas med en förstudie som kommer att avgöra mycket av bansträckning, påverkan angående ombyggnaden av Slussen, direktbussarna från Värmdö och frågan om ny Skurubro. Kommer T-baneutbyggnaden att ha några ekonomiska konsekvenser för Värmdö? Det är viktigt att också vi i Värmdö kan följa den processen och komma med synpunkter under utredningstiden.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till Lars –Erik Alversjö
Är du beredd att se till att samtliga partier i kommunfullmäktige i Värmdö får möjlighet att följa och påverka utredningsarbetet om T-bana till Nacka?

Hemmesta den 19 mars 2012
Hans Lindqvist ( C )
För övrigt åker jag nu in till dagens landstingsmöte
Inga kommentarer: