söndag 18 mars 2012

Ett tragiskt flyghaveri
Det är ett tragiskt haveri med Herculesplanet som förliste över Kebnekaise. En gåta, obegripligt, ett av världens säkraste plan och en besättning med specialutbildning för hårda förhållanden. Och ändå. Läser man dagens text i media finns ändå förklaringar. Flygsäkerhetsanalytikern Hans Kjäll menar att...

Men varför kollar man inte väderleken?
Hercukesplanet kan ha utsatts för isbildning. Svår sådan och mycket snabb. "Närheten till Atlanten och västliga vindar med fuktig luft gör att luften kan bli kraftigt nedkyld med isbildning som resultat", står det i www.dn.se . Om det finns sådana risker varför kolla men inte väderleken innan flygning sker. Vilka vindar, vilken temperatur, vilken luftfuktighet vilken risk för underkyld luft? Som amatör frågar man sig naturligtvis. Varför har man inte kollat väderleken om dessa risker finns? Varför?

Anders Borg kommer med förslagen om ungdomsarbetslösheten
Nja, det var bättre än Fredrik Reinfeldt i går men inga riktigt konkreta förslag. Taktiken är densamma. Det måste göras omfattande insatser och först pratar vi om det och sedan när folk undrar om det blir bara prat då kommer förslagen i en av de fem arbetsgrupper som modereaterna tillsatt inför valet 2014.
Tanken är först att sätta press på arbetsmarknadens parter att enas om avtal om om jobb och utbildning. Bra. Här finns två "särintressen" som också har ansvar.

Otrolig svängning i SIFO - att vara tyst ger lyft
Man undrar vad det är som gjort det otroliga lyftet för S med nästan 10 procent på en och en halv månad. Visst, det är mer en negativ Juholteffekt som avklingat men ändå? Det kan faktiskt vara ett problem när de konkreta förslagen kommer om det då börjar gå baklänges?
Centerns 4,9 är allvarligt, liksom alla "småpartierna" i Alliansen och nu också M som tappar 4.2 procent. Turbulent.

För övrigt ska jag nu  hem till tjejerna och sedan blir det tennis som vanligt. I dag ska jag vinn...

Inga kommentarer: