onsdag 28 mars 2012

Nej till "Tobinskatt" med EU:s utformning
EU-förslaget om en transaktionsskatt på de europeiska finansmarknaderna är inte bra. Jag har röstat för en sk Tobinskatt i EU-parlamentet för 10-12 år sedan, en internationell skatt på världens finansmarknader. EU-förslaget riskerar bara att bli en ren EU-skatt med mer pengar till EU-budgeten och det vill vi inte ha.

Annica Qarlssons sänkta löner med 20-25 procent eller mera var inte så genomtänkt
Det var inget bra förslag från Annica Qarlsson i morgonekot härom dagen. Det kom plötsligt. Det fanns inget i morgontidningarna samma dag. Siffran 20-25 procents lönesänkning verkade hemmagjord. Annie har bara fått förklara och försvara att det bara var en förslag.... Timingen mitt i valrörelsen med höjda lönekrav var heller inte någon fullträff.

Capio och S:t Göran: Kanske rätt beslut men svårförklarlig process
Jag har förtroende för de som tagit beslutet om upphandlingen av driften av S:t Göran sjukhus. Att samma företag får fortsäta har stora fördelar i sig för personal, planering, patienter. Processen där en upphandling på15-20 miljarder kronor görs under sekretess och beslutas i en församling på 20-talet personer av de 149 förtroendevalda i landstinget är inte öppen och möjlig att delta i på lika villkor.

Bra beslut att följa folkomröstningen om Nej till utförsäljning av allmännyttan på Ekerö
Heder åt majoriteten på Ekerö som följer utslaget av folkomröstningen på Ekerö där 66 procent röstade nej till utförsäljning av Ekeröbostäder. Jag förstår motivet att minska kommunens låneskuld men har man haft en folkomröstning ska den följas, så som man också utlovat.

För övrigt har vi fullmäktige i kväll där en lokal styrgrupp för T-banan till Nacka ska diskuteras...

 

Inga kommentarer: