lördag 10 mars 2012

Försvarsministern har ett dåligt försvar
Det var helt rätt av regeringen och försvarminister Tolgfors att kalla till presskonferens och försöka ta initiativet i vepenkrisen med Saudiarabien. Det blev dock lite för mycket prat runt omkring och formfrågor. Det är svårt att förstå hur en statlig myndighet som FOI utan att få klartecken inlett ett samtal med saudierna och sänt med ett "gammalt reviderat avtal" som diskussionsunderlag. Hela historien låter osannolik. Har verkligen inte regeringen haft kännedom om detta? Och har man inte så har regeringen helt enkelt inte kontroll på vad den och dess mkyndigheter håller på med. Inga lögner bara då blir det ministeravgångar och regeringskris.

Ett år efter Fukushima: 20 000 döda, 40-50 år av sanering och hudratusentals tvingas flytta
Det är en fruktanvärd olycka. Den kan hända igen och det är obegripligt för mig hur någon kan prata om ny kärnkraft över huvud taget. Radioaktivitet, cesium, skador, döda i tusental och ändå vill några fortsätta bygga nya kärnkraftverk. Osäker avfallsförvaring i tusentals år, risker för kärnvepenspridning.
Och ändå vill några bygga nya kärnkraftverk. Vindkraft och annat förnybart ökar kraftigt. Det är det starkaste argumentet mot ny kärnkraft som aldrig kommer att bli lönsam.Skulle någon föreslå ändå då kommer motståndet och det är starkt....

För övrigt ska jag nu till möte med centerns landstingsgrupp om budgeten

Inga kommentarer: