torsdag 29 mars 2012

Spanien nära stora krisen
Spanien har länge varit ett krisland. Nu är man nära stora krisen.. EUropa rekord i arbetslöshet med 23 procent - 5,3 milj arbetslösa. Ett budgetunderskott på 8,5 procent. Stabilitetspakten accepterar 0,5 eller högst 3,0. Den nya högerregeringen skärper arbetsrätten; billigare och lättare att avskeda, lättare att sänka lönerna. Facket storstrejkar. Spaniens bostadsbubbla är orsaken. Det finns bara en väg; minskade skulder och ökade intäkter. Ju tidigare man startar, desto bättre.
Om några dagar åker jag till Malaga och pratar spårbilar...

Mediadrevet har bytt ut Juholt mot Reinfeldt
Nu är det Reinfeldt som varje dag är i mediadrevets focus. I går var det haveri för arbetslinjen och ungdomsarbetslösheten. I dag är det ökad sjukskrivning, eller 127 522 sjukskrivna vid årsskiftet jämfört med 11513 för ett år sedan. 14 procent fler 2011 än 2010 och längre sjukskrivningar till 70 procent sådana som varit sjukskrivna tidigare. Illa.
Ingen bra facit av att minska utanförskapet... men jämfört med övriga EUropa är det bättre. Mycket bättre. Ingen tröst för de sjukskrivna, men jämförelsen måste göras.

Segt kf med för långa interpellationsdebatter
Att bara hinna med tre interpellationer på en och en halv timme är underkänt, från både interpellanter och presidium. Sätt en maxtid på 10 min per interpellation. Nu tog interpellationen om "åsiktsregistrering", i sig berättigad, nästan en timme...Med kortare tid hinner vi dessutom diskutera ärendena medan de är aktuella.
Inte heller bra att, för vilken gång i ordningen vet jag ej, behöva bordlägga motioner som väckts för över ett år sedan....
Också bra saker: Kso Lars-Erik Alversjö svarade ja på min fråga att alla partier i kf ska kunna följa arbetet med förstudien av T-bana till Nacka.

För övrigt ska jag nu in till landstinget på ett möte om "Tillväxt,  miljö och regionplanering" i en växande Stockholmsregion.

Inga kommentarer: