måndag 26 mars 2012

Vi ska han en nationell polis
Äntligen får man väl säga lämnar polisorganisationskommitten, oj vad långt, sitt betänkande till justitieminiser Beatrice Ask. Det ser ut att bli ett förslag om en enda nationell polis och att polisens 21 länsorganisationer slås ihop. Det är ett efterlängtat förslag. Att ha polisdistrikt som inte kan samarbeta är förödande för tilltron till polisen och rättsäkerheten. Men omorganisationer löser inte alla problem. Chefsfrågan och andelen poliser ute på fältet och och poliser på kontoret måste också ses över.

Därför fattade länets årsstämma ett klokt beslut att 50% av poliserna ska vara ute på fältet
Det blev stor debatt om den motionen men till slut biföll stämman motionärernas förslag att minst 50%  av tjänstgöringstiden ska vara utomhus. I dag är det bara 38 och många poliser är skrivbordbyråkrater. Men måste inte anmälningar om brott utredas.Visst. Men ju fler poliser vi har ute på fältet desto färre brott begås eller....

Nej på Ekerö att sälja allmännyttan
Det kan ge vägledning även för andra kommuner. En majoritet på 66 procent, eller två tredjedelar, röstade nej till att sälja ut Ekeröbostäder till privata bostadsföretag. En svaghet är det låga valdeltagande på 45procent. Nu funderar den borgerliga majoriteten. Något man kanske gör i Värmdö också.....

För övrigt har vi  nu möte med samrådsgruppen för Handikapporganisationerna på landstinget.

Inga kommentarer: