fredag 16 mars 2012

Bra artikel från Mp och Åsa Romsson och Bodil Callos om nya hårdare regler för vapenexport
Det går att läsa på www.dn.se/debatt i dag. Krav på demokrati, större öppenhet och politiskt ansvar. Låter som ganska självklart. Bara export till demokratier, visst, men här finns svåra definitionsfrågor. Större öppenhet Helt klart. Hade vi haft större öppenhet i affären med Saudiarabien hade den aldrig genomförts. Politiskt ansvar. Men vi måste lösa sekretessen. Också självklart.

Ytterst är vi förtroendevalda ansvariga
för alla beslut som tas i politiska församlingar. Att skylla på någon underlydande myndighet håller inte. Bättre då att alla besluten direkt fattas av politiker som tar ansvar för dem.

T-bana till Nacka  - nu kan vi stoppa bussterminalen i Katarinaberget
När det nu blir T-Bana till Nacka måste också hela planeringen för Slussen göras om. Antalet resenärer kommer att halveras när T-banan blir klar och då behövs  ingen jätteutbyggnad och sprängning i Katarinaberget.Öppet för helt nya lösningar. Och det naturliga är väl då att bygga på den terminal som finns i dag.

För övrigt ska jag nu till KTH och prata lite spårbilar

Inga kommentarer: