söndag 18 juni 2017

Flyktingströmmen har minskat men  hundratals dör fortfarande på Medelhavet. Aquarius är en ideell räddningsorganisation från Tyskland, Frankrike och Italien som gör stora insatser.
Sverige gör också stora insatser som inte riktigt lyfts fram. Om det är på något område EU behöver överstatliga insatser är det för att rädda liv, då behövs gemensamma regler för flykting- och asylpolitiken. Fortsätt och driv på från Sverige.

Macron ser ut att vinna stort i den andra röstomgången i det franska valet till natio alförsamlingen. Bra, med samarbetet Fra-Ty och ökad öppenhet men...euro-finansminister, eurobudget och euro-parlament kan dela upp EU.

Det vore inte bra för samarbetet och då närmar vi oss en EU-union med allt tydligare statsbildning och då kan Sverige och de andra tio-talet EU-länder som står utanför euron känna sig utanför och...
Det är kanske det som är Macrons stretegi för att tvinga in alla i euron.

Helmuth Kohl skulle nog bli glad i sin himmel men hela hans tanke med ett enat Europa kan då falla, där hans eget land Tyskland inte vill lämna linjen att EU-länderna ska lösa sina ekonomiska problem själva inte genom någon gemensam finanspolitik.

Och Mp?
Nu är det vattenkonferensen i New York,  klimatlagen och våtmarkerna som ska stärka opinionssiffrorna. Tre bra satsningar men det finns för många dåliga som kolet, Förbifart Stockholm och flygskatten så jag tror inte det hjälper. Och Centern är för bra.


Inga kommentarer: