lördag 17 juni 2017

Så avslutades "den politiska" våren efter budgetdebatten i landstinget med Centerns vårkonferens och vårfest Höjdpunkter i det politiska arbetet.
Heidi Stensmyren, VD för Svenska läkarförbundet talar om framtidens primärvård och att den måste byggas ut för att komma närmare människorna. Det är där vi ska ha våra "vanliga" kontakter med sjukvården. Sjukhusen ska vi bara besöka vid svårare sjukdomsbehov.

Läkarkontakten måste förbättras i Sverige.
Vi har bara 60 procent fast läkarkontakt mot Frankrike, Tyskland, Norge och flera andra länder. En fast och personlig läkarkontakt ger trygghet och skapar tillgänglighet i vården. Bar sagt och precis det vi nu arbetar för  med Centern i landstinget.

Paatrik Lundholm och Gustav Arnander pratade också om valrörelsen och vikten av samarbete och samverkan på flera plan.
Roligast att höra var arbetet för en sammanhållen valrörelse som nu inletts mellan Centern i stad och län Mycket roligt och mycket positivt. Jag och flera med mig tog upp vikten av samarbete också med rikscentern och Annie där förslag och utspel från Centern på riks måste kunna följas upp av centern i landsting och kommuner. Inte minst när välfärd och sjukvård blir tunga frågor i valet.

Peter Graf, VD för tiohundraprojektet i Norrtälje informerade om hur vården kan förbättras genom landstings- och kommunsamverkan på plats i kommunerna.
Det gäller närheten och tillgängligheten inte minst i frågor som hemsjukvård och hemtjänst. Stockholms län förhandlar just nu för att som sista landsting i landet föra över hemsjukvårdenfrån landstinget till kommunerna i länet. Bättre sent än..

Och sedan avslutades dagen med lantstingsgruppens traditionsenliga vårfest i Graverska huset med sång, tal och skratt. Hemma med bussen i Hemmesta 03.05....ha.

Inga kommentarer: