torsdag 15 juni 2017

Socialnämnd först med budget och ett underskott på 40,0 milj med 150 ensamkommande flyktingbarn. Jobbigt
Det är hårt med Socialnämnden och de ökande kostnaderna för flyktingarna, boendet, inhyrd personal och minskade ersättningar från Migrationsverket. Nu ska vi få månadsrapportering för att se om de åtgärder vi satt in om bättre kontroll, fler boende i Värmdö och färre inhyrd personal kan minska kostnaderna.

Landstingsfullmäktige dag två och nu är det vård och personal som är huvudpunkter. Vårdvalet är den stora frågan där oppositionen går till hård kritik. Ungefär, det räcker nu.
Så var det från såväl S, V och Mp i deras budgetalternativ. Vi i Alliansen förlorade också en votering om vårdval reumatologi när SD stödde oppositionen. Själv tycker jag vi ska vara lite försiktig med nya vårdval men samtidigt tala om vad mycket gott det medfört för patienterna med valfriheten. Bättre arbetsmiljö och flexiblare arbetstider är viktigare.

Partiledardebatten i riksdagen med ett öra under dagen och visst märks en öppning för samarbete S,C, L, men mycket försiktigt....
Jag tycker också det vore bra. Då lämnar vi M, Sd och V utanför. Jag har gärna med Mp i en sådan samverkan men vi får ta en pilsner i taget...Annie fortsätter bra och nu med fint tal både i riksdagen och från Järva och att lyfta  småföretagare som ger jobb åt sig själv ock andra. Minska kostnaderna och regelkrånglet, fler poliser som minskar utsattheten för företagare i utsatta områden. Bra.

Inga kommentarer: