tisdag 12 december 2017

Socialdem0kraterna: Mer svenska värderingar för invandrare och flyktingar. Så där ja, kan man säga. Här ska det tas SD-röster
Ja, det är bara att läsa på dn.se/debatt i dag Samhällsorienteringen för nyanlända ska främja etablering och integration. Invandrare ska lära sig svenska värderingar. Det ska bli lättare att förstå och följa hur det svenska samhällets ser ut och hur det är organiserat.Det ska komma in i utbildning och kommunikation  i skola i samband med etablering i samhället genom arbetsförmedlingen s försorg.Det handlar om rättigheter och skyldigheter. Inget fel, men visst kommer det lite plötsligt...

Nyanlända ska också kunna drabbas av sanktioner
om man inte lever upp till de krav som ställs. Det sista var verkligen något  nytt. och vilka sanktioner skulle det vara? Kan Ylva Johansson kanske förklara det lite närmare? Eller lite mer konkret som journalisten kulle ha sagt. Särskilda insatser ska riktas mot utrikes födda kvinnor. Vårdnadsbidraget är avskaffat, så att inte kvinnorna ska bli instängda med sina barn och komma ut i arbetslivet. Föräldraförsäkringen har också begränsats så att man så fort som möjligt ska komma ut i samhället.

Här ska det tas röster från Sverigedemokraterna, men om detta sägs naturligtvis ingenting.
Men visst är det intressant att detta kommer från Socialdemokraterna. Så där ja, kan man säga.

Mycket osäkra regler från regering och Migrationsverk om vad som gäller innan den nya lagen som S och Mp kommit överens om träder i kraft före sommaren.
Utvisningar  som sker innan dess är på mycket oklara grunder och sker inte på ett rättssäkert sätt. För att inte tala om det omänskliga förfarandet när man utan information får reda på att nu skall du ut. Nu går det ett plan. Hej med dig... Sverige!

Inga kommentarer: