fredag 8 december 2017

Uppgörelse klar om Brexit, skilsmässan, och nu väntar den svåraste, del två, det nya förhållandet.Allt ska vara klart till den 29 mars 2019.
Junckers stabschef sände en bild på Twitter om vit rök på fredagsmorgonen ut över världen. Nu är det klart. Lite imponerad att skilsmässan, del ett av förhandlingarna mellan EU och Brexit är klar. Så klar att alla parter nu vill ha godkännande av övriga medlemsländer för att gå vidare med del två, den ännu svårare delen,om Framtiden mellan EU och Storbritannien.

De svåraste stötestenarna om relationen mellan Irland och Nordirland, vad Storbritannien ska betala, hur mycket EU:s domstol ska vara med och lösa tvister om förhandlingarna, verkar vara löst. 
Det blir ingen hård gräns mellan Irland och Nordirland. Storbritannien verkar ha fått ge sig mest i fråga om EU- domstolens roll att lösa tvister i uppgörelsen. Nu ska förhandlingarna om övergångsregler och ett framtida handelsavtal starta och det blir inte lättare. 

Det blev 15 sidor med 96 punkter där allt mellan EU-medborgares rättigheter i Storbritannien och britters rättigheter i EU och kärnkraftssamarbetet i Euratom finns med. Rådsordföranden Donald Tusk ser nu framför sig att förhandlingarna om "Handelspartnerskapet" som han säger, kan börja. Grattis säger jag

Men, men...Hur mycket tid, kraft, pengar och energi har inte lagts ner på denna skilsmässa. Och hur mycket tid, kraft, pengar och energi återstår inte för att få till stånd ett handelsavtal.
Slutsats: Använd tiden till annat. Inga nya stora skilsmässoförhandlingar. Ingen ny stor Swexit, ingen Katalexit, inga andra exit om inte folktrycket absolut kräver det. Dialog, förhandlingar är processen när konflikter uppstår. Mer samarbete- mindre Union är svaret.


Inga kommentarer: