tisdag 7 december 2010

Eurokrisen förvärras - insatserna fördubblas - euron skall räddas, kosta vad det..
Nu kommer nya bud i eurokrisen. Mer pengar, fler insatser och nya modeller. EU:s tillfälliga räddningsfond på 750 mdr euro bör fördubblas, säger IMF:s chef Dominique Strauss-Kahn vid eurogruppens möte i Brussel. Det blir 1500 mdr euro eller 13.600 mdr kronor!

EU-obligationer - finns inte med i fördragen
Samtidigt föreslår EU:s till professionen äldste, alltjämt mycket inflytelserike premiärminister från Luxemburg, Jean-Claud Juncker en ny modelel med EU-obligtaioner. Dessa skulle ta över hälften av euroländernas utgivning av statsobligaioner. Det skulle handla om 1000-tals mdr euro!! Jag hade kontakt med Jean-Claude i ekonomiska utskottet i Brussel och vet att han har mycket stort inflytande. Inget av detta ryms i Lissabonfördraget. Så säger också Merkel. Men...
fördrag har kringåtts tidigare. Euron skall räddas till varje pris....

Satsa pengar på tågen Reinfeldt
Jag säger det igen. Här borde statsminisern gå in och säga att nu satsar vi 5 mdr på upprustning, underhåll och nya spår så fort som möjligt. Det skulle mötas med stora famnen av svenska folket och det skulle vara en riktig, långsiktig satsning. Borg är bra, men inte denna gång. Catharina Elmsäter-Svärd, som jag jobbat ihop med i landstinget, är också bra och operativ, men kan inte göra ngt utan pengar.

Värmdöcentern skall arbeta mer långsiktigt
Nu när vi är utanför Alliansen och alla nämnder, styrelser och bolag i kommunen måste vi arbeta mer långsiktigt. Styrelsen fick därför uppdrag på kretsmötet i går att komma med ett arbetsprogram för mandatperioden där arbetsgrupper skall arbeta med c-förslag "ute från fältet" som kan bli motioner och interpellationer till kf inom områden som samhällsplanering, skola och trafik. Vi får arbeta lite utomparlamentariskt...

För övrigt skall jag på årets sista WÅAB-möte i dag och där blir det säkert diskussioner om bolagets nya roll i den nya trafiknämnden i landstinget. Bra, men centern accepterar inga försämringar i skärgårdstrafiken.

Inga kommentarer: