fredag 10 december 2010

Heja Norge - Liu Xiaobo rätt fredspristagare
Det är otroligt vad diktaturen i Kina blivit upphetsad av Norska Nobelkommittens val av fredspristagaren Liu Xiaobo. Ett politiskt haveri som övergått i raseri för att världen utanför slår vakt om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Kina hotar andra länder, åk inte till Norge för då, avbryter man de diplomatiska förbindelserna och/eller handelsförbindelserna som man gjort med Norge. Fredspriset kallas för en "amerikansk fars"...vet man inte vilket land som instiftade det...och Liu Xiaobo:s hustrus har satts i husarrest. Här kunde väl Wikileaks släppa lite diplomattelegram. Det skulle friska upp....

Hårda tag i landstingsbudgeten
Det drar ihop sig till årets budgetdebatt i landstinget. Centern driver på för mer tid för sjukvårdsbesöket i vårdval Stockholm, ett rättvisare ersättningssysten för de som behöver mer tid och mer vård. Papperslösa skall ha rätt till vård. Vi vill ha mer av modern miljövänlig transportteknik med Tvärbanor, spårvagnar och spårbilar, och mer av kollektivtrafik till sjöss med sjöbussar. Den nya trafiknämnden med upphandling av land- och sjötrafik får inte innebära försämringar i kollektivtrafiken. Alliansen föreslår oförändrad skatt 12.10. Det blir högt ändå för Värmdöbor med landets högsta landstingsskatt och länets högsta kommunalskatt eller 20.28 totalt 32.38...Centern ska ta tag i både kommunalskatt och landstingsskatt under mandatperioden

Kompass driver på för Pilotbana
Vi gör nu allt vi kan från KOMPASS-kommunerna och KOMPASS-styrelsen för att få fram ett beslut om en Pilotbana för spårbilar. Podcars eller PRT växer i hela världen. Klimat-, miljö- och energikraven ställer allt högre krav. Sverige ligger långt framme och skulle kunna få en kickstart om vi vågade sätta ner foten. Jag vet att Maud, Eskil, Andreas och Anna-Karin driver på men....
Anders Borg...?

För övrigt är det vinter på landet....

Inga kommentarer: