måndag 20 december 2010

Vitryssland en skamfläck
I går ställde jag en fråga vad som händer sedan vallokalerna stängts i Vitryssland klockan 20 00 efter valet. Oron besannades. Oppositionen tågade mot regeringspalatset och Oktobertorget. Vem får 79,1 procent av rösterna i ett val? Alexander Lukasjenko får det! och allt tyder nu på att han får fortsätta som president. Den allvarligaste opponenten Vladimir Nekljajev slogs blodig och medvetslös av kravallapolis för att undvika för mycket kritik... Vitryssland en skamfläck..

Stärk hyresrätten: Bra initiativ av Stefan Attefall
Vår bostadsminister i Alliansregeringen från kd Stefan Attefall har flera bra förslag för att öka bostadsbyggandet och stärka hyresrätten. En fråga till oss alla? Varför står så många villor och fritidshus tomma eller halvtomma runt om i landet. Många fritidshus utnyttjas bara fyra veckor av 52 och i många villor bor personer med utflugna barn som skulle kunna hyra ut källaren eller vindsvåningen. Ett bra förslag är därför att avdraget för uthyrning höjs till 18.000 kr per år. Avskaffa fastighetsavgifter och moms på byggandet av hyresrätter.

Ska kommuner tvingas tillåta privat hemtjänst?
Nej, det tycker jag inte är rätt väg Valfrihet och rimlig konkurrens är bra men tvång? Att privata alternativ är eftersöka visar statistiken där 40 procent har valt detta av de personer som fått sådana möjligheter.
Jag minns min mamma i Sundsvall som förtvivlat ville byta hemsamariter och välja vilken hemtjänst hon ville ha i slutet av 90-talet. Det var inte lätt.
Den tiden skall vara förbi. Gamla är människor som tycker, önskar och vill.
En annan viktig reform kunde vara att föra över hemsjukvården från landstingen till kommunerna för att bättre kunna samordna hemtjänst och hemsjukvård.

För övrigt skall jag nu till överförmynderiet igen...där många gode män och förvaltare i det tysta gör stora insatser för våra medmänniskor.

Inga kommentarer: