torsdag 9 december 2010

Eurokrisen leder till...
Eurokrisen leder till ökad överstatlighet. Det är också vad professorn och forskaren vid EU-kommissionen Lars Jonung skriver på ledarsidan i DN i dag http://www.dn.se/. ECB sköter penningpolitiken, men finanspolitiken med skatterna ligger kvar nationellt. Det visste alla skulle bli ett problem med euron därför infördes stabilitetspakten. Den skulle skapa just en mer sammanhållen eller stabil finanspolitik med max 3 procents budgetunderskott och max 60 procents statsskuld i förhållande till BNP. Det har nästan alla länder brutit mot. Därav kraschen.

...ökad överstatlighet
Nu talas om EU-skatter, fler, hårdare och gemensamma finansregler och gemenamma euro-obligationer. Merkel säger nej och Reinfeldt också. Sverige måste hålla hårt på detta som motståndare till euron. Ingen skattepolitik till Bryssel....för då...

Björklunds aktier faller med svenska elevers resultat
Den nya Pisastudien slår hårt mot Jan Björklund. Sjunkande resultat inom de flesta områden som läsförståelse, matematik, naturkunskap och med ökade klyftor i skolan. Bjärklund skyller på 68 vänstern. Det var ett tag sedan. Hans disciplinskola har inte ökat kunskapen och friskolornas införande har bidragit till de ökade klyftorna. Mer utbildning, lyft lärarna, kunskap, utvärdering och en grundkurs till Björklund....

Moderaterna framåt också i SCB
Häromdagen gick m kraftigt framåt i DN/Synovates opinionsundersökning till 37,5 procent med s på 27,7. Lika mycket skiljer det inte i SCB, men tendensen är densamma. Centern, kd och fp backer och mp går framåt. Samma tandens som i valet. Det riktigt oroande är att m också är anderahandsalternativet för allt fler. Nu skärper vi oss i centern och kommer igen...Bredda politiken, skolan t.ex, breda ledarskapet, stärk interndemokratin.

För övrigt är det nu 10-12 fåglar runt matbordet i tallen...talgoxe, blåmes, hackspett, struts..nej

Inga kommentarer: